Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 48 —
29. Een metselaar verdient in 5 dagen en 7 uur
f 6,84 en in 7 dagen en 5 uur f 9. Hoeveel
uren werkt hij per dag ?
30. Een winkelier koopt 350 KG koffie, deels a f 0,70
en deels a f 0,80 de KG. Hij verkoopt de geheele
partij met 10 «/o winst voor f 286. Hoeveel KG
heeft hij van elke soort?
31. Wat verliest men ten honderd, als het verlies
van den verkoop bedraagt ?
32. A, B en C kunnen samen een werk verrichten
in 4 dagen. In hoeveel dagen zal C het alleen
kunnen, als A per dag li maal zooveel doet
als B, en B 1| maal zooveel als C.
33. De getallen 4a32 en 16fe52 zijn deelbaar door 8.
Welke cijfers kunnen a en b voorstellen?
34. Twee kapitalen verschillen f 1500. Het kleinste
staat a 5 en het grootste a 4 "/o uit. Hoeveel
gld. interest zou men jaarlijks meer ontvangen,
indien de percenten verwisseld waren.
35. Iemand verkoopt eene partij goederen, deels met
4 o/o verlies, deels met 8 »/o winst. De gemid-
delde winst bedraagt 5 »/o. Welk gedeelte is
met verlies verkocht?