Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 44 —
in dag, en A en B samen hetzelfde werk
hl 3| dag. In hoeveel dagen kan C het heele
werk voltooien, als hij in denzelfden tijd 1 ^ maal
zooveel doet als D?
'28. f 1250 brengen in 8 maanden, a "/o 's jaars,
2 maal zooveel rijksdaalders op als een ander
kapitaal in 9 maanden, a 4 "/o 's jaars, gld.
opbrengt. Hoe groot is het tweede kapitaal?
29. Een winkelier verkoopt eene partij thee, groot 200
KG, die hij deels tegen f 1,80, deels tegen /' 2,60
de KG heeft gekocht, met 12^ ®/o winst voor
f 450. Hoeveel KG van ƒ 1,80 heeft hij gekocht?
;J0. Van eene som geld krijgt B maal zooveel als
A, 0 maal zooveel als B en D 2 maal zoo-
veel als B. Hoeveel krijgt B als A ƒ 150 min-
der ontvangt dan D?
1. Als men een willekeurig getal vermindert met
de som zijner cijfers, is de rest een negenvoud.
Waarom ?
2. Een vierkant stuk land wordt in 4 gelijke recht-
hoeken verdeeld. Wat is de oppervlakte van het
geheel, als de omtrek van ieder stuk 400
bedraagt ?
3. Iemand verkoopt thee, die hem f 1,50 kost, voor
ƒ 2 de KG. Hoeveel "/o korting kan hij geven,
als hij slechts 20 °/o wil winnen?
4. Om een spiegel, 1,2 M hoog en 5 dM breed, is
een rand, die 1 dM breed is. Welk deel der
oppervlakte van het spiegelglas is de grootte
van den rand ?