Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— m —
uit. Na 4 maanden legt hij er f 1000 bij en 2
maanden daarna nog f 500. Hoeveel zal hij bij
het einde van het jaar aan kapitaal en interest
terug ontvangen ?
21. Vijf personen deelen f 623 zoodanig, dat ieder
volgende f 2 meer krijgt dan de voorgaande.
Hoeveel ontvangt ieder?
22. Van eene partij laken verkoopt men het derde
deel tegen f 4,80, en de rest tegen f 6 den M,
en wint dan door elkander 12 Wat is de
inkoopprijs van 1 M ?
23. Een rechthoekig stuk land, 2,4 HM lang en 2 HM
breed, wordt met boomen beplant, die 4 M van
elkander staan. Hoeveel boomen heeft men
daartoe noodig, als ze overal 2 M van den
kant staan?
24. Een kruidenier verkoopt | KG thee tegen den-
zelfden prijs, waarvoor hij ^ KG heeft ingekocht.
Hoeveel "/o wint hij ?
25. Vermindert men de som van twee getallen met
hun verschil, dan krijgt men 360. Welk is het
kleinste getal ?
§ 6.
1. Een vader geeft aan zijn zoon als uitzet bij zijn
huwelijk f 8000 mede, onder voorwaarde, dat
deze som met 4 »/o 's jaars rente, bij den dood
des vaders in rekening gebracht worde. De
vader, die vier jaar later sterft, laat/" 50560 na.
Hoeveel komt den zoon hiervan toe, als hij nog
4 broers heeft ?