Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 38 —
4. Iemand verkoopt van een stuk linnen, dat hem
f 42 gekost heeft, de helft min 10 M met 25 %
winst voor f 17,50. Hoe lang is het stuk?
5. Een heer is zooveel beneden de 40 jaar als het ^
deel van zijn ouderdom bedraagt. Hoe oud is hij ?
6. In eene meetkundige evenredigheid mag men alle
termen met een zelfde getal vermenigvuldigen.
Waarom ?
7. Een slijter heeft 80 L jenever van 50 »/o. Hij
tapt er 20 L uit, en giet daarvoor 5 L water
en 15 L jenever van een mindere soort in de
plaats. Als hij daardoor een mengsel krijgt van
45 o/o, van welk "k was dan de laatste soort?
8. Van eene vermenigvuldiging is de som van ver-
menigvuldigtal, vermenigvuldiger en product
249. Als de vermenigvuldiger 9 is, bepaal dan
het product.
9. A, B en C kunnen samen een werk voltooien in
30 dagen. Nadat zij met hun drieën 24 dagen
gewerkt hebben, staken B en C het werk. In
hoeveel tijd kan A de rest voltooien, als B en C
samen het geheele werk in 60 dagen kunnen
afmaken ?
10. Een rentenier mijnt een huis voor f 7500 en moet
10 7» van den koopprijs aan den notaris beta-
len. Hij verhuurt het huis voor f 550 's jaars,
maar moet jaarlijks aan belasting f 30 en aan
reparatiekosten f 25 uitgeven. Hoeveel "/o trekt
hij van zijn geld?
11. Een manutacturier verkoopt eene partij linnen
zoodanig, dat de inkoop 2J maal in de som van
in- en verkoop begrepen is. Hoeveel 7o wint hij?