Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 35 —
3. Eene partij graan is verkocht met 15 "/o winst
voor f 9,20 den HL. Tegen hoeveel moet men
den HL verkoopen om slechts 5 "/o te winnen?
4. Als het getal 27a854 bij deeling door 11, drie tot
rest laat, welk cijfer stelt dan a voor?
5. Een sneltrein kan een afstand van 200 KM in 6
uur 20 minuten en 45 seconden afleggen. Als
hij 's morgens om 5 uur vertrekt, hoe laat komt
hij dan in eene stad, die 120 KM van bet
uitgangspunt verwijderd is?
0. Bereken: (0,125 — Iji x |) — | :
7. Om eene kamer, lang O M, breed 5 M en hoog
3J- M, te behangen, heeft men 13 rollen papier
noodig van 10 M lengte. Hoe breed zijn de rol-
len, als de deuren enz. 12 M' beslaan ?
8. Een rentenier heeft 2 kapitalen, het eene a 3|
en het andere a uitstaan. Beide kapitalen
brengen evenveel interest op. Hoe groot is
ieder, als hunne som f 17600 bedraagt ?
9. Een koopman verkoopt de KG indigo voor ƒ 11,66
en heeft dan 10 "jo winst. Hoeveel % wint hij,
als hij de indigo voor f 12,19 verkoopt ?
10. Van eene partij suiker is het | deel en de helft
der rest verkocht met 8 % winst, en het over-
blijvende met 2| °lo verlies. Hoeveel "jo is er
gemiddeld gewonnen ?
11. Vier personen moeten f 1200 zóo verdeelen, dat
B li maal zooveel als A, C de helft van A en
B samen, en D zooveel als de drie overigen
ontvangt. Hoeveel krijgt ieder?
12. Iemand zegt: Had ik nog zooveel guldens als ik