Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 33 —
13. Een horloge, dat per dag 8 minuten achter blijft,
wordt om half acht met den waren tijd gelijk
gezet. Hoe laat wijst dit horloge, als het kwart
vóór elf is ?
14. Iemand erft eene som geld, waarvan hij het ?
deel gebruikt om eene schuld af te leggen. Van
de rest zet hij het derde deel a 4 °/o en het
overblijvende a 5 "/o uit. Als hij van deze som
f 210 interest trekt, hoe groot is dan de ge-
heele erfenis?
15. Iemand gebruikt petroleum van ƒ0,11 en patent-
olie van ƒ 0,55 den L. Als hij voor 20 L
ƒ 7,48 betaalt, hoeveel patentolie heeft hij dan
gekocht ?
lü. Als men voor 8 KG thee ƒ 25 betaalt, wat is dan
de prijs van 13| KG? (Op te lossen door
middel van evenredigheid.)
17. Welk is het soortelijk gewicht van den kubus,
wiens afmetingen 0,8 dM zijn, als zijn gewicht
0,64 KG is ?
18. Eene moeder heeft eene partij noten. Geeft zij
aan ieder harer kinderen 12 noten, dan houdt
zij er 9 over; maar geeft zij ieder kind 15 noten,
dan komt zij er 6 te kort. Hoeveel noten heeft
de moeder?
19. Een rentenier trekt in 11 { maand zooveel interest
als deel van zijn kapitaal bedraagt. Tegen
hoeveel percent is dit 'sjaars?
20. Bij den teller der breuk f tel ik 9, Met welk
getal moet ik den noemer vermenigvuldigen,
zal de breuk niet van waarde veranderen?
21. Een handelaar verkoopt eene kist thee. De in-