Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 32 —
5. A en B kunnen samen een hoop zand wegkruien
in 6| dag. A werkt 1| maal zooveel als B. Hoe
groot is de hoop, als A per dag 0,25 M® meer
wegkruit dan B ?
ü. Een kapitaal staat tegen 5|- »/o 's jaars uit, en
brengt in 15 maanden f 150 meer interest op
dan een gelijk kapitaal, dat gedurende 9 maan-
den a 5 »/o 's jaars uitstaat. Hoe groot is het
kapitaal ?
7. Bepaal de waarde van x uit de volgende even-
redigheid : 0,6a : 0,5a; = 2,38 : 0,07.
8. Iemand heeft 10000 KG waren gekocht, gedeelte-
lijk tegen f 0,50 en gedeeltelijk tegen f 0,60 de
KG. Als hij voor de geheele partij, na 2^ "/»
gekort te hebben, f 5460 betaalt, hoe groot was
dan iedere partij ?
9. Welk cijfer stelt o voor, als het getal 12a855
deelbaar is door 55?
10. Om een mengsel samen te stellen neemt men
40 L azijn van 15 ct., 20 L van 12 ct. en de
rest van 10 ct. denL. Hoeveel L van de laatste
soort heeft men genomen, als men het mengsel
met 10 »/o winst voor f 13,64 verkoopt ?
11. A kan zeker stuk land omspitten in 24 dagen.
Na 8 dagen alléén gewerkt te hebben, komt B
hem te hulp. Als zij nu samen 8 dagen wer-
ken en A de rest alleen in 1 dag afmaakt,
vraagt men in hoeveel tijd B alléén het land
had kunnen omspitten.
12. Een boer heeft eenden en konijnen. Deze dieren
hebben samen 240 oogen en 280 pooten. Hoe-
veel konijnen heeft de boer?