Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 30 —
13. Voeg achter elk der volgende getallen zoodanig
cijfer, dat de daardoor ontstane getallen deel-
baar worden door 11:
763 , 842 , 9091 , 5432 , 63256 .
14. Een bak, van binnen lang 2,4 M, breed 1,5 M en
diep 1 M, wordt door een houten beschot van
2 cM dikte, dat in de breedte geplaatst is, in 2
gelijke deelen verdeeld. Hoeveel L kan elk deel
bevatten ?
15. Een rentenier zet een kapitaal a 4i°/o 's jaars
uit. Na 15 maanden neemt hij het kapitaal
terug. Welk deel van het kapitaal zal hij aan
interest ontvangen ?
16. Welk is het kleinste getal, waarmede men 72
moet vermenigvuldigen, om een veelvoud van
40 te krijgen?
17. Een heer trekt in 8 maanden deel van zijn
kapitaal aan interest. Tegen welk pet. staat
zijn geld uit?
18. A, B en C deelen f 350. Als het aandeel van
A staat tot dat van B = 2 : 3 en C maal
zooveel ontvangt als B, hoeveel krijgt dan ieder ?
19. Jan moet een getal deelen door 102. Hij ziet
echter bij vergissing de nul over het hoofd en
krijgt daardoor in zijn antwoord 7i te veel.
Bepaal het deeltal.
20. Iemand verkoopt 250 KG thee a f 3,30 de KG
en wint daardoor zooveel als hem 25 KG bij
inkoop kosten. Wat kost 1 KG bij inkoop ?
21. Een zoon is 10 en zijn vader 50 jaar oud. Na
hoeveel jaar zal de vader 2| maal zoo oud zijn
als de zoon?