Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 27 —
winst. Als in- en verkoop samen f 582,4 be-
dragen, welk is dan de verkoop der partij ?
15. Een manufacturier koopt laken van f 6 den M
en verkoopt het voor / 7, nadat het laken
gekrompen is. Hoeveel "/o wint hij ?
16. Iemand geeft van f 20 zóóveel uit, dat | deel van
hetgeen hij overhoudt, gelijk is aan hetgeen hij
uitgeeft. Hoeveel houdt hij over?
17. Een voetganger vertrekt van A naar B en legt
elk uur 4| KM af. Na 2| uur vertrekt een
rijtuig, dat per uur 10| KM aflegt. Hoe groot
is de afstand tusschen A en B, als beide tegelijk
aankomen ?
18. A, B en C handelen. A legt f 8000, B f 12000
en C zóóveel gld. in, dat hij I deel van de
winst krijgt. Welk deel krijgt A van de winst?
19. Hoeveel L water moet men voegen bij 20 L spiritus
van 95 °/o om spiritus van 80 "/o te krijgen?
20. Bepaal de waarde van x in de volgende even-
redigheid: 1} M : 5 M = f X : f
21. 48 poldergasten kunnen in 20 dagen, als ze
dagelijks 12 uur werken, eene sloot graven.
Hoe lang zullen 36 man over hetzelfde werk
doen, als ze dagelijks 10 uur werken, en de
krachten der eersten staan tot die der laatsten
als 6 : 5 ?
22. Een koopman verkoopt 120 KG thee met 16 »/o
winst, doch, daar hij 5 KG niet betaald krijgt,
ontvangt hij f 15 mhider. Hoeveel heeft hij
voor de partij bij inkoop betaald?
23. Bereken de waarde van x uit de volgende even-
redigheid : 0,005 : 0,0048 = x : 0,036.