Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 26 —
breedte gegraven. Wat is de oppervlakte van
het overblijvende, als elke sloot van boven li
M breed is?
7. A, die per uur 5 KM aflegt, vertrekt 's morgens
om kwart vóór 7. Om half acht wordt hem
een bode nagezonden, die per uur 5| KM vor-
dert. Hoe laat zal deze A inhalen?
8. Voeg achter elk der volgende getallen 1 cijfer,
zoodanig, dat de daardoor ontstane getallen
deelbaar worden door 9:
371, 3576, 8925, 73256, 81057.
9. Een heer huurt een knecht voor /" 132 en een
pak kleeren 's jaars. Na 5 maanden verlaat
hij den dienst en ontvangt slechts ƒ 44,5. Tegen
hoeveel is het pak gerekend?
10. Als men | = ^^ schrijft als volgt:
8 :'2 = 20 : 5
(lees : 8 staat tot 2 gelijk 20 staat tot 5), noemt
men dien vorm eene meetkundige evenredigheid.
Bewijs, dat in elke meetkundige evenredigheid,
het product der uiterste termen gelijk is aan
het product der beide middelste.
11. Bepaal de waarde van x uit de volgende even-
redigheid : 18 : 5 = 100 : a;.
12. A en B kunnen samen een hoop zand wegkruien
in dag. Door A, die per dag 1 M^ meer
wegkruit dan B, kan het heele werk gedaan
worden in 5| dag. Uit hoeveel M^ bestond die
hoop zand?
13. Welk is de waarde van x in de volgende even-
redigheid : ƒ 16| : /■ a; = 8 J : 5 ?
14. Een winkelier verkoopt 4000 KG suiker met8®/o