Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 23 —
10. Vijf mannen en 8 jongens kunnen samen een
werk afmaken in 20 dagen, terwijl 5 mannen
en 3 jongens 24 dagen daartoe noodig hebben.
Hoelang doet 1 man over het werk?
11. Een koopman gaat failliet. Zijne schulden be-
loopen f 85000 en zijn vermogen is, na aftrek
van alle onkosten, slechts f 20000 groot. Als
de heer A f 15000 te vorderen heeft, hoeveel
krijgt hij dan uitbetaald?
12. Iemand verkoopt het | deel van eene partij thee
met 8 »/o winst voor f 2,70 de KG. De rest
verkoopt hij voor f 2,90 de KG. Hoeveel °/o
wint hij gemiddeld?
13. Een vader is 35 en zijn zoon 10 jaar oud. Na
hoeveel jaren zal de vader maal zoo oud
zijn als de zoon?
14. Een leerling moet een getal door ^ deelen. Bij
vergissing vermenigvuldigt hij evenwel met J
en krijgt nu 26,25 in zijn antwoord te weinig.
Welk is het verlangde quotiënt?
15. Iemand koopt eene partij laken a f 4,80 en ont-
vangt 6 M overmaat. Hij verkoopt de partij
a f 4,20 per M en verliest f 6. Hoe groot is
de partij ?
16. Een rentenier ontvangt van zeker kapitaal f600
interest. Hij vindt echter gelegenheid om de
helft van zijn kapitaal | »/o hooger uit te zetten,
waardoor hij jaarlijks f 37.5 meer rente trekt.
Hoe groot is zijn kapitaal en tegen welk »/o
staat het uit?
17. Een handelaar verkoopt eene partij goederen
met 5 o/o verlies voor f 1168,5, Hoeveel °/o zou