Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 21 —
hij die koe moeten verkoopen, om 5 °/o te
winnen ?
'10. Iemand is f 1200 schuldig, te betalen over 3
maanden, en f 1500, te betalen over 6 maanden.
Als hij alles kontant betaalt en 6 "/o 's jaars
korting geniet, met hoeveel kan hij dan voldoen ?
11. Een winkelier heeft 200 KGr thee gekocht a f'2,5.
a) Tegen hoeveel moet hij 1 KG verkoopen, als
hij 15 % wil winnen, en bij den inkoop
f 20 onkosten heeft gehad ?
b) Tegen hoeveel zou hij de KG moeten ver-
koopen, om 15 "jo te winnen, als hij bij
verkoop f 20 onkosten had ?
12. Een boer kocht een stuk land voor f 780. Hij
moet dadelijk f 200, over 4 maanden f 300 en
de rest over een jaar voldoen. Als hij kontant
betaalt met 5 "jo korting 's jaars, met hoeveel
kan hij dan voldoen ?
13. Een groothandelaar koopt 8000 KG suiker tegen
f 0,60 de KG netto. Hij geniet 12| "/o tarra en
2 "/o korting. Hoeveel "/o wint hij, als hij de KG
netto tegen f 0,75 verkoopt ?
14. Een heer koopt eene boerderij voor f 28000, te
betalen het vierde deel over 6 maanden, het
vijfde deel over 8 maanden en de rest over 1
jaar. Als hij alles over 3 maanden betaalt met
6 o/o korting 's jaars, met hoeveel kan hij dan
voldoen ?
15. Een koopman verkoopt eene partij aardappelen
voor / 700. Had hij ze voor ƒ 850 kunnen verkoo-
pen, dan zou hij 2 maal zooveel gewonnen hebben,
als hij nu verliest. Hoeveel "/o bedraagt zijn verlies?