Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IS-
IS. Een graanhandelaar verkoopt 300 HL tarwe met
12 o/o winst voor 537G franken. Voor hoeveel
gld. heeft hij den HL ingekocht ? (1 fr. = ƒ0,48.)
14. A en B gaan elkander gelijktijdig te gemoet. A,
die den geheelen weg in 5 uur kan afleggen,
ontmoet B na 3 uur. In hoeveel tijd kan B
den geheelen weg afleggen ?
15. Uit een rechthoekig stuk hout, lang 1,2 M, breed
4 dM en dik 2,5 dM, worden blokjes gezaagd,
die 3 dM lang, 1 dM breed en 0,5 dM dik zijn.
Hoeveel M^ is de oppervlakte van al deze blokjes
grooter dan die van het oorspronkelijke stuk hout?
IG. Een winkelier koopt 200 KG rijst voor f 0,24 de
KG. Hij verkoopt de partij voor f 0,30 de
KG en wint dan 18| «/„. Hoeveel «/o heeft hij
ingewogen ?
17. Het netto-gewicht van eene partij koopwaren
bedraagt 13800 KG; welk is het bruto-gewicht,
als 8 ojo tarra is genoten ?
18. Een heer heeft een kapitaal groot f 80000, dat
hij a 4f ®/o 's jaars kan uitzetten. Hij koopt er
echter 60 HA land voor, dat hem gemiddeld
/■ 70 per HA opbrengt. Hoeveel voordeel heeft hij,
als hij aan grondbelasting jaarlijks fl95 betaalt ?
19. Een goudsmid moet | KG goud hebben van 700
deelen fijn. Hij heeft 2 HG fijn goud. Welk is
het gehalte van het goud, dat hij hieronder
moet smelten?
20. A en B leggen een weg af. A die reeds 1 ^ KM heeft
afgelegd, voor dat B vertrekt, vordert 4 KM, en B
5 KM per uur. Hoe lang is de weg, als zij te
gelijk aankomen ?