Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 17 —
5 dagen alleen werkt.'^Als ^^v^SO rekent, en
de kracht van B tot die van A staat, als 5 : 6,
hoeveel heeft B dan verdiend ? n
G. A en B drijven een gemeenschappelijken handel.
Als A /■ 875 en B /■ 2500 heeft ingelegd, hoeveel
moet de eerste er dan nog bijleggen, om het^ <
deel der winst te krijgen ? J
7. 5000 KG rijst worden met 6 °/o tarra en 2 %
korting voor f 0,20 de KG netto gekocht en
terstond met 4 % tarra en 3 "/o korting voor
f 0,25 de KG netto verkocht. Hoeveel "/o be-
draagt de winst?
8. Een leerling moet een getal door 2| deelen.
Hij deelt het getal echter eerst door 2 en
daarna door i, telt de beide uitkomsten samen
en krijgt dan 50 tot antwoord. Welk is het ware
quotiënt ?
9. Drie personen handelen: A legt f 560, B f 620
en C f 800 in.
a) Welk deel van de winst krijgt B meer dan A ?
h) Welk deel van de winst krijgt A van die
van B en G samen?
10. Een heer betaalde voor 2 hazen en 8 patrijzen
f 8,40, en eenige dagen later tegen denzelfden
prijs per stuk voor 5 patrijzen en 3 hazen ook
f 8,40. Hoe duur was een haas ?
11. Als een koopman eene partij waren voor f 180
verkoopt, wint hij Qj^'jo. Hoeveel «/o wint hij, als
hij ze voor f 175 van de hand doet?
12. Drie personen deelen eene som geld. A ontvangt
het I deel en f 10, B het -} deel en f 20, en
C het I deel en f 35. Hoe groot is de som ?