Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 14 —
144,54 te veel tot product krijgt. Welk is zijn
vermenigvuldigtal ?
21. Een boer levert aan twee personen boter: aan A
10 KG en aan B 10^ KG. Indien A 5| ct. per
KG meer betaalt dan B, en beiden evenveel be-
talen, tegen hoeveel heeft A dan de KG gekocht?
22. Welk kapitaal moet tegen 5 "/o 's jaars 15 maan-
den lang uitstaan, om aan kapitaal en interest
f 1530 te geven ?
23. Een winkeUer koopt 600 KG koffie, a f 0,75 de
KG netto, met 4 °jo tarra en 2^ "/o korting. Als
hij terstond de partij verkoopt met 5 "/o tarra
en 2 °/o korting voor 8Ó ct. de KG, hoeveel ®/o
wint hij dan ?
24. Een herbergier mengt 10 L van 11 ct. den L bij
8 L van 10 ct. den L. Hoeveel L water moet hij
hierbij doen, opdat 1 L van het mengsel 9| ct.
waard zij ?
23. Een jongen verliest anderhalf-vijfde deel van zijn
geld, en wint daarna derdehalf-zevende deel
van hetgeen hij had overgehouden. Als hij bij
het einde van het spel 4 ct. verloren heeft,
hoeveel ct. had hij dan bij het begin van het spel?
§ 5.
1. Bij 5 HG zilver van 950 gehalte (deelen fijn)
voegt men 3 HG van 750 gehalte. Welk is het
gehalte van het mengsel?
2. Hoeveel % spiritus bevat een mengsel, dat uit
15 L van 80 °/o en 10 L van 85 % bestaat ?
3. Een goudsmid smelt 8 DG goud van 920 gehalte