Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 12 —
(lagen voltooid wordt. In hoeveel dagen kunnen
de eersten het geheele werk doen ?
5. Een rentenier ontvangt van zeker kapitaal, a
4 "/o 's jaars uitgezet, in 9 maanden f 202,5
interest. Hoeveel interest zou hij in lü maan-
den ontvangen, indien het kapitaal a 3% 's jaars
ware uitgezet?
(3. De leden van een gezelschap moeten zekere som
bij elkaar leggen. Geeft ieder 60 ct. dan komen
50 ct. te kort, maar geeft ieder f 0,65, dan
schieten 25 ct. over. Uit hoeveel personen be-
staat het gezelschap ?
7. Wat is de oppervlakte van den rand eens spiegels,
als het spiegelglas 1,5 M lang en 0,6 M breed
is, terwijl de rand 1,2 dM breedte heeft?
8. De som van 2 breuken is Ij^ en het verschil
yV. Welke zijn de breuken ?
0. Eene fruitvrouw heeft eene mand met 120 appe-
len. Zij verkoopt het derde deel der partij tegen
li ct. het stuk en de rest zóo, dat zij in het
geheel 20 °/o wint. Als zij de appels tegen 1 ct.
per stuk heeft gekocht, wat krijgt ze dan voor
20 appels bij den tweeden verkoop?
10. De heer A bezit f 650 en de heer B f920. A be-
spaart dagelijks | gld., en B geeft dagelijks f \
meer uit dan hij verdient. Na hoeveel dagen
hebben beiden evenveel geld?
i 1. Iemand heeft 400 boterpotten gekocht tegen f 1,20
het stuk. Hij verkoopt ze met 20 "/o winst per
stuk, maar daar eenige potten gebroken zijn,
ontvangt hij voor de geheele partij slechts
f 561,60. Hoeveel potten zijn gebroken?