Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8 —
15°/o winst. Hoeveel percent bedraagt de ge-
middelde winst?
15. A, B en C beginnen een handel. B legt f 400U
meer in dan A, en C f 1000 meer dan B. Als
C f 800 meer van de winst, die f 3600 bedraagt,
krijgt dan A, hoeveel heeft hij dan ingelegd?
16. Verdeel f 2900 zoodanig onder A, B en C, dat B
f 100 minder krijge dan 2 maal het aandeel
van A, en C ƒ300 minder dan het dubbele van B.
17. Om een vloer te leggen, heeft men 80 planken
noodig, die 2^^ dM breed zijn. Hoeveel planken
van 2 dM breedte zou men noodig hebben ?
18. Een KG peper wordt met 10 ®/o verlies verkocht
voor 81 ct. Hoeveel zou de verkoop bedragen,
als 15 Wo werd gewonnen ?
19. A en B kunnen samen een werk afmaken in 20
dagen. Zij werken samen 7 dagen, waarna B
de rest alleen voltooit. Voor het geheele werk
wordt f 63 betaald. Hoeveel krijgt ieder hier-
van, als B 1| maal zooveel per dag verdient als A?
20. Bereken: (3| — ] x a) : + ^ : 1).
21. Twee landbouwers huren eene weide voor ƒ 200.
A stuurt er 12 en B 10 koeien heen. Als Bna
4 weken nog 5 koeien bij koopt, hoeveel moet
dan ieder betalen, als de koeien in het geheel
10 weken grazen?
22. Iemand verkoopt van een stuk linnen eerst 20 M
met 10 "/o winst en daarna 30 M met 10 "/o
winst, waardoor hij voor de tweede partij f 5,50
meer krijgt. Wat kost 1 M bij inkoop?
23. Een heer zet f 20000 op interest, gedeeltelijk a
5 en de rest a 4»/o, en trekt in het geheel per