Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 55 -
7. Hoeveel KG wegen 0,75 HL + | S + 1| dS
zuiver water ?
8. De som van 2 getallen is 520. Als het | deel
van het grootste evenveel is als 2 maal het
kleinste, welk is dan het verschil der getallen ?
9. Zeven mannen en 11 vrouwen moeten / lil zoo-
danig verdeelen, dat een man en eene vrouw
samen / 13 ontvangen. Hoeveel krijgt een
man meer dan eene vrouw?
10. Een rechthoekige balk, lang 3 M, breed 5 dM en
dik 4 dM, wordt in 2 gelijke rechthoekige
stukken verdeeld. Welke kan de oppervlakte
dezer stukken zijn?
11. Eene vrouw verkoopt van eene partij sinaas-
appelen de helft tegen 4 en de rest tegen 6
voor een kwartje. Hoeveel wint zij gemiddeld
per stuk, als zij het dozijn voor / 0.50 heeft
gekocht ?
12. Een winkelier verkoopt van eene partij suiker
eerst het deel, daarna | deel der rest en ein-
delijk de helft van het overblijvende en houdt
nu nog 75 KG over. Uit hoeveel KG bestond
de partij?
13. A legt een weg af in 12^ en B in 10 uur. Als
A per uur 950 M minder aflegt dan B, hoeveel
KM vordert B dan per uur ?
14. Twintig werklieden kunnen in 12 dagen eene
sloot graven, als zij dagelijks 10 uur werken.
Hoelang zullen 15 werklieden over die sloot
doen, als zij dagelijks 8 uur werken?
15. Vul in: 1,5 DS = 150 ... = 1500 . ..
3,07 HL = 0,307 . . . = 3070 . ..