Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 54 —
hoeveel ponden kan men voldoen? (1 pond
sterling = f 12.)
23. Welk is de grootste gemeene deeler van 96, 120
en 840.
24. Een handelaar koopt eene partij graan voor/" 450.
Hij verkoopt ze voor f 510. Welk deel van den
inkoop bedraagt de winst?
25. Iemand mengt 40 L wijn van f 0.90 den L onder
50 L van f 0.81. Op hoeveel komt 1 HL van
het mengsel te staan?
§ 11.
1. Als om 10 uur het derde deel van den dag
voorbij is, hoe laat gaat dan de zon op?
2. Als een winkelier de KG voor f 0,22 verkoopt,
wint hij in het geheel f 10,50; verkoopt hij
echter de KG voor f 0,19, dan verliest hij f 6.
Uit hoeveel KG. bestaat de partij ?
3. A kan een stuk land omspitten in 12 dagen en
B in 10 dagen. Welk gedeelte van dat stuk
zullen ze zamen in 2| dag omgespit hebben?
4. Deel het verschil van 12 duizendsten en 125 hon-
derdduizendsten door 32 tienduizendsten.
5. Een boer verkoopt van een stuk land de helft op
5 A na, voor f 800, en de rest, tegen denzelfden
prijs per A, voor f 880. Hoeveel HA is de
oppervlakte van het geheele land?
6. A en B gaan elkander gelijktijdig te gemoet.
A kan den heelen weg in 4| uur en B in 5|
uur afleggen. Na hoeveel uur ontmoeten ze
elkander ?