Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 53 —
wil winnen, voor hoeveel moet hij dan de 400
KG verkoopen?
14. Iemand is aan 3 personen samen f 820 schuldig.
Aan A ƒ 35 meer dan aan B en aan Bf32^ meer
dan aan 0. Hoeveel moet hij aan B betalen?
15. Een brouwer heeft in een jaar 2250 HL bier ge-
maakt, dat hij tegen f 9 de 150 L verkoopt.
Als hij aan grondstoffen en onkosten f 9000
uitgeeft, hoeveel heeft hij dan in dat jaar ver-
diend ?
16. Een winkelier heeft eene partij zout gekocht te-
gen f 0.14 de KG. Het } deel verkoopt hij
voor f 0,15 en de rest voor f 0,10 de KG. Uit
hoeveel KG bestond de partij, als hij /■20wint?
17. Een kruidenier koopt 250 KG koffie a f 0,75 en
180 KG a fOfiO de KG. Hij verkoopt de eerste
partij a f 0,80 de KG en de tweede zoodanig,
dat hij in het geheel f 30,50 wint. Bepaal den
verkoopprijs van 1 KG der tweede partij.
18. Bereken: 0,0007 x 0,006 x 0,05
0,14 x 0,12 x 0,002.
19. Een winkelier koopt 2 HL petroleum tegen f9,50
den HL. Tegen hoeveel moet hij 1 L verkoo-
pen om in het geheel f 4,52 te winnen, als hij
per HL 4 L inmeet?
20. Een bak kan door eene kraan in 40 minuten
leeg loopen. Welk deel van den bak is nog
gevuld, nadat de kraan uur heeft opengestaan ?
21. Een jongen moet een getal door | deelen, maar
vermenigvuldigt bij vergissing met Hoeveel
maal is zijne uitkomst te klein ?
22. f 7812 worden betaald in ponden sterling. Met