Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 52 —
lijks f 2,10 aan voedsel kost en hij 1 L melk
voor f 0,09 verkoopt?
5. Twee rechthoekige tuinen zijn even groot. De
eene is 08 M lang en 35 M breed, de andere
is 5 M breeder dan de eerste. Hoe lang is de
tweede ?
6. Om eene schilderij, lang 9 dM en breed dM,
wordt een rand gemaakt, die 1 dM breed is.
Hoe dikwijls is de oppervlakte van den rand in
die der schilderij begrepen?
7. Een jongen moet een getal door 0,05 deelen. Hij
deelt echter bij vergissing door 50. Hoeveel
maal is zijn antwoord te klein?
8. Een heer laat door een weiland, lang 24 DM en
breed 17 DM, in de lengte eene sloot graven,
die van boven 2 M breed is. Hoeveel is de om-
trek der beide gelijke stukken grooter dan
de omtrek van het geheele land ?
9. Deel 267 millioensten door 12 tienden.
10. Iemand koopt eene baal koffie voor f 54 en doet
hiervan de helft min 4 KG zonder winst over
aan een vriend voor f 23,40. Hoeveel KG
woog de baal ?
11. Voor 120 HL aardappelen betaalt men f 210.
Hoeveel HL aardappelen, die 10 ct. per HL
duurder zijn, kan men koopen voor f 259 ?
12. Een rechthoekig stuk land, dat 300 M lang en
120 M breed is, wordt in de breedte in 5 ge-
lijke rechthoekige stukken verdeeld. Hoeveel M
is de omtrek van elk stuk?
13. Een graanhandelaar koopt 70 HL rogge tegen
f 7,20. Als 1 HL 80 KG weegt en hij f 28