Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 49 —
2. Bereken: 0,007 : 0,2 + 0,5 : 0,008.
3. Een heer koopt 2 stukken weiland tegen den-
zelfden prijs per HA ; het eene voor f 12000 en
het andere, dat 20 A grooter is, voor f 12300.
Hoe groot is ieder stuk ?
4. Een spekslager koopt 2 varkens voor f 151,32.
Zij wegen samen schoon aan den haak 290|
KG. Hoeveel wint de slager, als hij de KG voor
f 0,72 verkoopt ?
5. Twee rechthoekige balken hebben denzelfden in-
houd. De eene is 1,25 M lang, 8 dM breed en
5 dM dik. Hoe breed is de tweede, die 1,5 M
lang en 4 dM dik is?
0. Een wijnhandelaar heeft 120 L wijn van 80 ct.
vermengd met 30 L van 75 ct. Hoe duur komt
een HL van het mengsel?
7. Ontbind in hunne eenvoudigste factoren: 3636,
1296, 3003, 39G0.
8. Iemand heeft voor een pak 3,5 M laken noodig,
dat li M breed is. Hoeveel M heeft hij noodig,
als het slechts 1,2 M breed is ?
9. Vier werklieden kunnen in 7 dagen zeker werk
afmaken. Hoe lang zullen 3 arbeiders over
hetzelfde werk doen?
10. Wat gebeurt met de waarde eener breuk:
а) Als ik teller en noemer met 2 vermenigvuldig ?
б) Als ik den teller met 2 vermenigvuldig en
den noemer door 2 deel ?
11. A en B gaan elkander gelijktijdig te gemoet. A kan
den heelen weg in 3 en B in 4 uur afleggen, a) Welk
gedeelte van den weg leggen ze samen af in één
uur? fe) Na hoeveel uur ontmoeten ze elkander?