Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 44 —
4. Een herbergier tapt uit 1 HL jenever, die 08 ct.
per L kost, 12 L en vult dit aan met water.
Hoeveel is aan 1 L van dat mengsel verdiend,
als hij het tegen f 0.75 per L verkoopt ?
5. Een aannemer heeft 120 personen aan het werk.
Tien hiervan verdienen dagelijks f 2,50; 20
anderen f 1,75 en de overigen f 1,25. Hoeveel
moet hij in 24 dagen aan werkloon uitbetalen?
6. Een trein vertrekt van A naar B met eene snel-
heid van 900 M per minuut. Hoeveel KM is
de afstand, als hij den weg in 37 minuten heeft
afgelegd ?
7. Als de eerste Augustus op Zondag valt, welke
dag der week is dan de 8. October ?
8. Een graanhandelaar heeft te Amsterdam 240 HL
gerst gekocht af 6. Hij verkoopt ze te Antwerpen
tegen 13 franken den HL, maar berekent, dat hij
per HL 20 ct. onkosten heeft. Hoeveel heeft hij
gewonnen of verloren ? (1 frank — f 0,475.)
9. Zeker werk wordt door 12 werklieden in 18 dagen
afgemaakt. In hoeveel dagen zouden 15 werk-
lieden er mee klaar komen?
10. Een weg, lang 5,4 KM en breed 8,4 M, wordt met
keisteenen belegd, die van boven 1,5 dM lang
en 1,2 dM breed zijn. Hoeveel steenen heeft
men daartoe noodig?
11. Een gezelschap, bestaande uit 12 mannen en 18
vrouwen, heeft /"31,50 verteerd. Als eene vrouw
de helft van een man verteert, hoeveel heeft dan
ieder uitgegeven?
12. Schrijf het volgende product in zijn eenvoudig-
sten vorm: 2 x 3 x G x 8 x 10 x 36.