Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 42 -
10. Teeken een vierkant en verdeel het door 5 lijnen
in 10 gelijke deelen.
11. Een bakker koopt eene kist succade, zwaar 75
KG, voor f 82|. Voor hoeveel moet hij 1 KG
verkoopen om f 37i te winnen ?
12. Om een zolder te bevloeren heeft men 66 planken
noodig, die dM breed zijn. Hoeveel planken
van 2,2 dM breedte zou men noodig hebben?
13. A en B moeten een weg afleggen, die 60 KM
lang is. A vordert per uur 3| KM en B 5
KM. Hoe laat komen beiden aan, als zij 's mor-
gens om half zes vertrekken ?
14. Als het getal 7a325 door 9 deelbaar is; welk
cijfer stelt a dan voor ?
15. Een winkelier koopt 3 balen rijst, ieder 100 KG
zwaar, tegen 26 ct. de KG. Hoeveel ontvangt
hij voor die partij bij verkoop, als hij per KG
4 ct, wint en aan vracht | ct. per KG betaalt?
16. Bereken: (18,75 — 4|) : (19f — 12,375).
17. Jan zegt na het spel: Eerst verloor ik -^V, daarna
nog I van de rest mijner knikkers en nu heb ik
er nog 84 over. Hoeveel knikkers heeft Jan gehad ?
18. Achttien mannen hebben 15 dagen noodig om
eene sloot te graven; hoelang zullen 6 mannen
daarover doen?
19. Uit een vijver kan het water door 2 sluizen weg-
loopen; door de eerste alléén in 5 uren en
door de tweede in 7 uren. Als beide sluizen
open staan, in hoeveel tijd zal dan de vijver
geledigd zijn?
20. Eene arbeidersfamihe verdient wekelijks f 12.
Hiervan wordt maandelijks aan huishuur f 6