Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 40 —
14. Een winkelier verkoopt sigaren, die hem f 1,80
de 100 stuks kosten, tegen 4 voor een dubbeltje.
Hoeveel wint hij zoodoende op 500 stuks ?
15. Een stuk land wordt door 4 paarden in 5 dagen
omgeploegd. Hoeveel dagen zal 1 paard daar-
toe noodig hebben?
16. Bereken: 0,175 DS + 8,5 S
0,05 dM'
17. Een winkelier koopt 73,5 KG koffie a f 0,85.
Nadat hij deze koffie heeft laten branden moet
hij de KG voor f 1 verkoopen om f 5,95 te
winnen. Hoeveel heeft de koffie aan gewicht
verloren ?
18. In een regenbak zijn 42 HL water. Hoe hoog
staat het water, als de bak 2^ M lang en 1,2
M breed is ?
19. Van eene keuken, 4,75 M lang, 4,25 M breed en
3 M hoog worden de wanden tot op een derde der
hoogte met tegels bezet. Hoeveel tegels, die 1|
dM lang en breed zijn, heeft men daartoe
noodig ?
20. Welk is het kleinste getal, dat door 30, 40 en 54
deelbaar is?
21. Iemand, die wekelijks f 10,50 verteert, houdt per
jaar f 104 over. Hoeveel komt hij te kort, als
hij per week f 14,25 uitgeeft ?
22. Hoeveel kon hij wekelijks verteren, als hij niets
wilde oveïhouden ?
23. Een winkelier heeft 125 balen koffie, ieder wegende
60 KG, tegen f 0,65 de KG ingekocht. Hij ver-
koopt ze tegen 1,3 mark de KG. Hoeveel gul-
den heeft hij gewonnen? (1 mark = f 0,59.)