Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 39 -
3. Met hoeveel franken kan men eene rekening,
groot f 945 betalen, als 100 fr. gerekend wor-
den tegen f 47,25 ?
4. Een vat kan door eene kraan in 45 minuten
ledig loopen. Welk deel van het vat is nog
gevuld, nadat de kraan 10 minuten heeftopen-
gestaan ?
5. Ontbind in hunne eenvoudigste factoren: 250,
352, 960, 1320,
6. Een melkboer giet bij 80 L melk, die 9 ct. per
L waard is, 10 L water. Hoeveel is nu nog
1 L waard?
7. Bereken: Jl- x 0,74 : 0,002.
8. Iemand betaalt van eene schuld zooveel guldens,
als hij rijksdaalders schuldig is. Welk deel blijft
nog te betalen ?
9. Van eene som geld krijgt A ^, B 4, C de helft
van A en B samen en D de rest. Welk deel
krijgt D?
10. Schrijf (als eene decimale breuk) in guldens:
stuiver; 2} dubbeltje ; 1 [ kwartje; 5 rijks-
daalders.
11. A doet in 6 dagen | van zeker werk. In hoeveel
dagen zal hij het geheele werk verricht hebben ?
12. Een winkelier koopt een stuk laken, 45 M lang,
a f 3,75, en verkoopt het a f 4,20 den M, maar
meet 1 M in. Hoe groot is zijne winst?
13. Voeg achter elk der volgende getallen een cijfer,
zoodanig dat de daardoor ontstane getallen
door 9 deelbaar worden: 74, 12, GO, 25, 831,
400, 5079.