Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 —
24. Hoeveel cA zijn: 250 dM2 + 0,005 HA + 0,3 A
+ 2,7 M2 ?
25. Een winkelier koopt 5 kisten rozijnen, ieder van
35 KG tegen f 23 de 50 KG. Voor hoeveel
moet hij de 5 HG verkoopen om in het geheel
f 24,5 te winnen ?
§
1. Een balk, 0,5 M lang en 4 dM breed en dik,
wordt in de lengte in 2 gelijke stukken gesne-
den ; welk is de oppervlakte van elk stuk ?
71
2. "Wat is het verschil tusschen en ?
tt tt
3. Twee personen koopen 300 KG vleesch voor 95
ct. de KG. A neemt voor zich het | deel en
B de rest; hoeveel moet ieder betalen?
4. KG thee kosten 21| gld. Wat moet men naar
dien prijs voor J- KG betalen ?
5. Van eene partij graan, 270 HL groot, wordt het
derde deel verkocht tegen f 7,50 en 1 deel tegen
f 8 den HL. Tegen hoeveel heeft hij 1 HL van
de rest verkocht, als hij in het geheel ƒ 2127,60
ontvangt ?
6. Ontbind 7200 in zijn eenvoudigste factoren.
7. Iemand ontvangt 12 vaten tabak samen wegende
985 KG. Als elk der ledige vaten 15,75 KG
weegt, wat is dan de prijs van die partij, als
1 KG f 1» kost?
8. Een heer heeft een jaarlijksch inkomen van f 1350.
Hiervan geeft hij maandelijks voor kost en in-
woning f 55 uit. Aan kleeding heeft hij jaar-
lijks f 120 en voor andere benoodigdheden elk