Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 35 —
onder 15 KG van 60 ct. de KG. Wat is de
prijs van 1 KG van het mengsel?
16. Een koffer 0,9 M lang, 0,6 M breed en 0,7 M
hoog, wordt aan alle zijden, den bodem uitge-
zonderd, met leer bekleed. Hoeveel M'^ leder
is daartoe noodig?
17. Bereken; (7| — 4,625) : 1-^
OM X 7|
18. Voeg achter elk der volgende getallen een cijfer,
zoodat de daardoor ontstane getallen door 4
deelbaar worden: 13, 25, 84, 170, 375, 7777.
19. Een fabrikant heeft 200 personen op zijne fabriek:
100 mannen, 60 vrouwen en 40 kinderen. Als
ieder man dagelijks f 1|- verdient, iedere vrouw
f l^- en elk kind f |; hoeveel moet hij dan in
een vierendeel jaars uitgeven ?
20. Op een marktdag werden te Hoorn 77298 KG
kaas aangevoerd, waarvan het derde deel ver-
kocht werd a /• 34 en de rest a f 31 de 50 KG.
Hoeveel bedroeg de geheele opbrengst?
21. Welk is de oppervlakte van een stuk land van
nevensgaanden vorm: van a tot
fc is 9 DM; van & tot c 8 DM;
van a tot e 4 DM en van d tot
c 3 DM?
22. Willem deelt met zijn drie broers f 1,20. Als
Willem zooveel krijgt als de drie anderen sa-
men, die ieder evenveel krijgen, hoeveel ont-
vangt dan ieder?
23. A en B deelen 120 gld., zoodanig dat A slechts het
vijfde deel van B krijgt; hoeveel ontvangt ieder?