Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 34 —
zal een werkman daarover doen, die dagelijks
I M2 afwerkt?
4. Bereken: (17|- — 1,875): (lOf — 2,6875).
5. Een koopman kocht eene koe voor f 230. Tegen
hoeveel moet hij ze verkoopen, als hij het
twintigste deel van den inkoop wil winnen ?
0. Een graanhandelaar koopt 480 HL tarwe tegen
f 8 per HL. Hij verkoopt ze tegen 17 franken
per HL; hoeveel wint hij, als 1 frank tegen
47| ct. is gerekend?
7. Hoeveel dM^ zijn: 0,1 S + 2i dS + 1,5 M^
-f- 0,025 DS ?
8. Voeg achter elk der volgende getallen één cijfer,
zoodat de daardoor ontstane getallen deelbaar
worden door 3: 17, 76, 892, 7425, 901.
9. Een rechthoekig stuk weiland, 5 HM lang en 3
HM breed, wordtin de breedte in 5 gelijke percee-
len verdeeld. Welk is de omtrek van ieder stuk ?
10. Bereken: 9j- : -rV x 1|.
0,0$ : A
11. Hoeveel is honderdtachtig duizend en twaalf meer
dan honderdduizend en vijf?
12. Een werkman kan een werk afmaken in ander-
halven dag; welk deel van het werk verricht
hij in 1 dag ?
13. Een wijnkoopman giet bij 20 L wijn van 1 gulden
den liter 5 L water. Wat is de prijs van 1 L ?
14. Herleid: 9,05 M^' = ? cM^; 835 M^ = ? HA;
75,3 HA = ? cA; 0,95 M' = ? HL; 0,375
HA = ? M2.
15. Een winkelier mengt 10 KG tabak van 80 ct.