Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 29 —
6. Voor 4| M laken wordt f 20,52 betaald. Hoeveel
zal naar dien prijs f M kosten?
7. Iemand ontvangt uit België 189 M laken a 8|
frank per M. Hij betaalt hierop 425 gld. Hoe-
veel gld. is hij nog schuldig ? (1 frank = 47f ct.)
8. Twee stoombooten varen elkaar uit A en B ge-
lijktijdig te gemoet; de eene legt 20y®|j KM per
uur af, de andere 18,75 KM. Na hoeveel uren
zullen ze elkaar ontmoeten, als de afstand van
A en B 157 KM bedraagt ?
9. Hoeveel KG kaas kan men koopen voor f 100,
als i KG gld. kost ?
10. Twee jongens krijgen van hun vader 5 kwartjes;
de jongste krijgt hiervan een dubbeltje minder
dan de andere. Hoeveel ontvangt ieder?
11. Een bode vertrekt 's morgens om kwart voor 7
en komt 's namiddags om half zes in de plaats
zijner bestemming aan. Hoelang is de weg, als
de bode per uur 4| KM aflegt ?
12. 4f HL azijn zijn gekocht voor f 57, tegen hoeveel
is dat de anderhalve DL?
13. Een jongen moet 8,75 vermenigvuldigen met 0,12,
maar vermenigvuldigt bij vergissing met 0,012 ;
hoeveel kreeg hij in zijn antwoord te weinig?
14. Een veehandelaar koopt 25 koeien voor f 4870.
Hoe duur moet hij elke koe verkoopen, als hij
f 200 wil winnen en ƒ 165 onkosten gehad heeft?
15. Hoeveel is: 0,3 + | 3| — 0,37 8,754 ?
16. Hoeveel moet men betalen voor 12 balen koffie,
ieder wegende 67| KG, als 1 KG ƒ 0,875kost?
17. Welk is het kleinste getal, dat bij deeling door
8, 9 en 12, opgaat ?