Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 22 —
§ 3.
1. Iemand betaalde van eene schuld eerstdaarna
J en vervolgens deel. Hoe groot was de ge-
heele schuld, als hij nog f 260 te betalen had ?
2. 5| KG boter kosten f . "Wat moet men naar
dien prijs voor 12| KG betalen?
3. Een reiziger geeft van zijn geld de helft en daarna
nog f 5 uit, waarna hij nog f 35 overhoudt.
Hoeveel geld heeft hij gehad ?
4. Als een kistje van 100 sigaren voor ƒ 2,75 gekocht
is, tegen hoeveel moet men dan 1 sigaar ver-
koopen om f 0,75 op het kistje te winnen ?
5. Als men bij teller en noemer der breuk 12 optelt,
hoeveel wordt dan de waarde der breuk grooter
of kleiner ?
6. Een rechthoekige tafel heeft een omtrek van 6,8
M. Als zij 1,25 M breed is, welke is dan hare
oppervlakte ?
7. Maak de volgende breuken gelijknamig:
ii TT) TT 1 Ü» iï•
8. Twee personen gaan elkander gelijktijdig te ge-
moet op een weg, die 27,5 KM lang is. Na
hoeveel uren zullen ze elkaar ontmoeten, als de
eene 5,25 en de andere 5,75 KM per uur aflegt ?
9. 12 paarden en 9 koeien zijn verkocht voor f1155.
Als ééne koe f 215 kost, wat is dan de waarde
van een paard?
10. Kees is 12f jaar en zijn vader 3^ maal zoo oud. Na
hoeveel jaren zullen ze samen eene eeuw oud zijn?
11. Een bode moet een weg afleggen, die 37f KM
lang is. Als hij per uur 4f KM vordert, na hoeveel
uren is hij dan op de plaats zijner bestemming?