Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
CO
— 17 —
71. Hoeveel cent is het achtste deel van 1 gulden?
72. Hoe dikwijls moet men ^ M nemen, om f M te
krijgen ?
73. Nadat A van een werk | deel voltooid heeft, wordt
de rest door 3 arbeiders afgemaakt.
heeft elk dezer laatsten verricht f " ^
74. Welk deel van een jaar is 2| maand ?
75. Hoeveel is: (7f + 8-J — 3f)" x If: f. i
(8^-71 X : f.
GEMENGDE VRAAGSTUKKEN.
1. Een herbergier heeft uit 1 HL bier 4 maal eene
kan vol getapt, die 3| L bevatte. Hoeveel L?
blijven er in het vat ? ^
2. Akan in 1 dag ^V» B in 1 dagyV en C in l'dag -
Jj van zeker werk afmaken, a) Welk ge-
deelte van het werk maken ze met hun drieën
in 1 dag ? h) In hoeveel dagen maken ze samen
het geheele werk ?
3. Iemand is f 325| schuldig en betaalt hierop zoo-
veel kwartjes als hij guldens schuldig is. Hoe-
veel blijft nog te betalen?
4. 12 arbeiders verdienen in 5 dagen f 67|. Hoeveel
verdient ieder per dag?
5. Een veehandelaar koopt 325 schapen voor f 4840
en verkoopt ze tegen f 15.50 per stuk. Hoeveel
heeft hij bij dien handel gewonnen?
6. Hoeveel is 0,0054 x 0,035 : 0,0002 ?
7. Hoeveel KG. wegen 8,9 HL -+- 8,5 dM^ -+- 0,705 M'
+ 64 dM3 zuiver water? (1 dM^ weegt 1 KG.)