Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Tweede stukje. Voorbereidingsklasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1892
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8447
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201989
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 13 —
27. Bereken: | X li; f x 1|; i X 5]; | x 6a;
2yAi- sv'lt. siv77
7 ^t.' 9 ^nt ti j tt 'tt-
28. Van een stuk laken 23M lang wordt 'het | deel
verkocht. Hoeveel M blijven over?
29. Een kleermaker verdient dagelijks f If; zijn zoon
f maal zooveel. Hoeveel verdienen zij samen in
12 dagen ?
30. Iemand kan een werk voltooien in 8 dagen. Welk
gedeelte van het werk doet hij in 2 dagen; welk
in 21 dag?
31. Bereken: x i ; 8| x ^; 9i x ;
c;i V 7 . 03 V S • 'l?! V 3
32. Eene tafel, 1| M breed, is maal zoo lang als
breed. Welk is haar omtrek?
33. Van eene partij tarwe, groot 95^ HL, wordt het
I deel verkocht. Hoeveel HL blijven over ?
34. Jan heeft 3 rijksdaalders. Hij geeft f deel van
zijn geld uit. Hoeveel gulden houdt hij over?
35. Als 1 KG thee f 2|- kost, wat kosten dan KG?
36. Een L petroleum kost 12^ ct. Hoeveel moet men
betalen voor 1! L ?
37. Een werkman verdient dagelijks f 1|. Hoeveel
verdient hij in 7^ dag?
38. Als 1 HL jenever f 15| kost en men aan accijns
60 ct. per L betaalt; op hoeveel komen dan
HL te staan ?
39. Hoeveel is het | deel van 6 M?
40. Hoeveel uren zijn dag?
41. Bereken: 6| x | + 8| x 2i.
42. Bereken: (7 > — 2| — 1|) x |.
43. Hoeveel is i7| x 3J- meer dan 9| x 2|?