Boekgegevens
Titel: Choix de lectures françaises en prose et en vers
Deel: B
Auteur: Schoevers, A.S.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1895
6me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8031
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201979
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Choix de lectures françaises en prose et en vers
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
Gordova. Croyant, fidèle, geloovige. Environner, omringen. Fouler
aux pieds, vertrappen. Supplier, smeêken. Mettre le comble,
de hroon opzetten. Soulever, oplichten. Enorme, ontzaglijk.
Imposant, indrukwekkend. Parcelle, deeltje. Usurper, overwel-
digen. Sujet, onderdaan. Iniquité, ongerechtigheid. Image,
beeld. - - '
50. Ensevelir, bedelven. Abîme, précipice, afgrond. Eaidir,
•verstijven. Engager, aansporen. Inexpérience, onervarenheid.
Erreur, dtvaling. Engourdir, verstrammen. Pantomime, gebaar.
Libérateur, bevrijder. Hospice, gesticht, klooster (couvent).
Moine, monnik. Etat, beroep.
57. Colporteur, marskramer. Outre, lederen zak. Pelé,
kaal. Haridelle, rosse, knol. Promener, rondleiden. Piqué au
vif, seer. geraakt. Tout laid qu'il est, zoo leelijk als hij is.
Hideux, afzichtelijk. Bourrique, ezelin. Mulet à vendre,
muilezel te koop. Réal: Spaansche munt, f 0.125. Marchan-
der, afdingen. Effroyable, verschrikkelijk. Serment, eed. En
sursaut, plotseling, met schrik. Lanterne sourde, dievenlantaren.
Arguiqent, bewijsgrond. Irrésistible, omveerstaanbaar.
58. Antre, hol. Procéder à, overgaan tot. Election, ver-
kiezing. Lionceau, leeuwenivélp. Royauté, koninklijke ivaai'dig-
heid. En attendant, intusschen. Égaler, evenaren. Carnassier,
verscheurend dier. Grimper, klimmen. Dis]iuter, betivisten.
Léger à la course, vlug ter been. Ingénieux, vernuftig. Haran-,
guer, een redevoering houden. Ornement, sieraad. Causeur,
babbelaar. Copiste, naâper. Cruauté, ivrecdheid. Féroce, îvild.
Vanité, ijdelheid.
59. Cimetière, kerkhof. Géniture, kroost. Soutien, steun.
Funérailles, begrafenis. Par chemins et par voies, langs vel-
den en wegen. Pâtis, weiland. Pâturer, weiden. Dindon, kal-
koen. Gaule, stok. Mettre terme, een einde maken. Clair de
lune, maneschijn. Brune, schemering. Fainéant, dagdief. Jurer,
vloeken, zweren. Grêle, hagel. Brume, nevel. Glas, geluid der
doodsklok. Au déclin du jour, bij het vallen van. den avond.
Étrange, zonderling. Grange, schuur. Fosse, groeve.