Boekgegevens
Titel: Choix de lectures françaises en prose et en vers
Deel: B
Auteur: Schoevers, A.S.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1895
6me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8031
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201979
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Choix de lectures françaises en prose et en vers
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
putten. Toucher, aanraken. C'est different, dat is ivat anders.
Affliger, bedroeven. Valoir autant, even goed zijn. Valeur,
tvaarde.
!Ï8. Canonnier, konstabel. Assaillir, aanvallen. Supérieur à,
aanzienlijker dan. A'^aillant, dapper. Mèche, lont. Soute aux
poudres, kruitkamer. Assigner, aanwijzen. Electriser, bezielen.
Prendre à l'abordage, enteren. Amener pavillon, de vlag strijken.
Observer, in acht nemen, nakomen. Consigne, ivachtorder. Je
n'ai garde, ik zal me wel wachten.
30. Gasconnade, grootsj)raak, pocherij. [De bewoners van
Gasconje hadden den naam groote pochers te zijn). Gratifi-
cation, gift, toelage. Annoncer, aandienen. Caractériser, ken-
merken. Démentir, logenstraffen. Origine, oorsprong. Sauf
votre respect, met uw verlof. Donner un couvert, dekken.
Façons, plichtplegingen. Commis, klerk. Cadédis, sandis, drom-
mels. De quoi vivre, om van te leven. Office, dienst.
40. lïêfise, dom, dwaas gezegde. Jj'autre jour, onlangs.
Vendange, wijnoogst. Négligent, achteloos. Tout seul, vanzelf.
Horreur, afschuw. Egal, onverschillig. Dédain, minachting.
Riposter, {snedig) antwoorden. Toise, vadem {ruim 2 meter).
Retentir, iveerklinken. Prolongé, aanhoudend. Se décider, be-
sluiten. Opiniâtre, hardnekkig. Consulter, raadplegen. Rassu-
rer, geruststellen. Phtisique, teringachtig. Propriété, eigendom,
bezitting. Faire Ie tour de, omivandelen. ^Mettre une heure à qc.,
een uur over iets doen. Parapet, borstwering. 11 eut la tête
emportée, tranchée, zijn hoofd iverd weggenomen, afgehouwen.
Boulet, kogel. Compatriote, landgenoot. Accident, ongeval.
Persévérer, volharden. A ce compte, naar die icijze van zien.
Merveille, toonder; belle merveille! H mocht imt.
41. Fantôme, spook. Maraudeur, stroopcr. Profession, be-
roep. Franchir, overklimmen. Se disposer, zich gereed maken.
Superstitieux, bijgeloovig. Mystérieux, geheimzinnig. Indistinct,
onduidelijk tvaar te nemen. Aboutir, iiitloopen. Recueillir, ver-
zamelen. Circonstance, omstandigheid. Magistrat, overheids-
persoon. A bon marché, goedkoop, gemakkelijk. Redouter, duchten.