Boekgegevens
Titel: Choix de lectures françaises en prose et en vers
Deel: B
Auteur: Schoevers, A.S.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1895
6me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8031
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201979
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Choix de lectures françaises en prose et en vers
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
18. Humanité, menschlievendheid. Gagne-petit, rémouleur,
scharenslijper. Gîte, nachtverblijf. Pour l'amour de Dieu, om
Godswil. Se décourager, den moed verliezen. Défrayer, vrijhou-
den. Tomber malade, zieh worden. Se lever matin, vroe(j opstaan.
Veiller, waken hij. Dépense, uitgaaf. Guérison, genezing. Con-
tracter des dettes, schulden maken. Acquitter, kwijten. En faire
autant, hetzelfde doen.
10. Négligence, nalatigheid. Ecuyer, stalmeester. Se tenir,
staan. Parer, afweren. Convaincre, overtuigen. Commettre,
begaan. Se mettre (entrer) en colère, toornig ivorden. Désho-
norer, onteeren. Coupable de, schuldig aan.
20. Saveur, smaak. Occasion, gelegenheid. Endroit' plaats.
Il y a cinq ans, vijf jaren geleden. Inculte, ivoest, onbebouwd.
Prendre racine, wortel schieten. Se plaindre, klagen. Ex])érience,
ondervinding. Creuser, graven. Partir d'un éclat de rire, i» ee;;
schaterlach tti^fcarsfew. Entendre, bedoelen. Souche, stam. Pros-
pérer, gedijen. Produire, voortbrengen. En outre, bovendien.
Rapporter, opbrengen. Devise, zinspreuk.
21. Laboureur, landhouicer. Fonds, kapitaal. Témoin, getuige.
Héritage, erfdeel. Trésor, schat. En venir à bout, het gedaan
krijgen. Remuer, retourner, omspitten. Août, oogst, (in de maand
Augustus). Bêcher, spitten. Fouiller, delven.
22. Amour filial, kinderliefde. Appointements, bezoldiging.
Soulager, bijstaan, helpen. Indigent, behoeftig. Bénédiction,
zegen. Avoir l'ouïe dure, hardhoorig zijn. Balbutier, stamelen.
Trouble, embarras, verlegenheid. Proférer, uitbrengen. Perdre,
in het verderf storten. Qu'avez-vous? wat scheelt u?
23. Pieux, vroom. Se croire en droit, zich gerechtigd achten.
Subsister, bestaan. Vœu, wensch. Exaucer, verhooren. Faux,
zeis. Fléau, ramp. Epoque, tijdstip. Perpétuel, éternel, eeinvig.
Noël, Kerstmis. Recouvrer, terugkrijgen.. Cercueil, doodkist.
Anéantir, vernietigen. S'affaisser, ineenzijgen. Pousser un soupir,
een zucht slaken.
24:. Métairie, ferme, boerderij. Jérôme, Jeroen. Etienne,
Steven. Querelle, twist. S'opposer à, zich verzetten tegen. Tra-