Boekgegevens
Titel: Theoretisch en practisch rekenboek
Deel: II Tiendeelige breuken
Auteur: Schoo, H.; Kroon, F.
Uitgave: Hoorn: Gebr. Vermande, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201970
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch en practisch rekenboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
tienduizeudsten; — zeven en vijftig tiendui-
zendsten; — zes duizend een honderd en Vier
tienduizendsten.
4. Negentien geheelen, zeven en vijftig duizend
drie honderd negen en veertig honderdduizend-
sten ; — zestig duizend negen honderd en vier
honderdduizendsten; — een geheel, zeven en
tachtig duizend een en dertig honderdduizend-
sten; — vier geheelen, negen en vijftig duizend
en acht honderdduizendsten ; ■— zes geheelen,
zeventig duizend en vier honderdduizendsten; —
negen en dertig geheelen, vijf duizend vier en
zeventig honderdduizendsten.
5. Vier en twintig geheelen, negen honderd een
en dertig duizend vijf honderd drie en zeven-
tig millioensten; — acht geheelen, zeventig
duizend vier honderd en drie millioensten; —
vier honderd zestig duizend vijf en dertig mil-
lioensten ; ■— twee geheelen, twee duizend vijf
honderd en negen millioensten; — dertig ge-
heelen, acht duizend en vier millioensten; —■
honderd twaalf geheelen, zes honderd vier dui-
zend en zeven millioensten.
6. Drie duizend zeven honderd vier geheelen,
twee honderd en zes duizendsten; — negen en
dertig geheelen, drie honderd vijf en veertig
honderdduizendsten; ■— vier geheelen, twee
honderdsten; — twee honderd zeven geheelen,
zes duizend en negen tienduizendsten; — vijf
duizend zes geheelen en drie tienden; — vijf
en vijftig geheelen, negen honderd duizend ze-
ven honderd drie en veertig millioensten.
Zaïncntclliiig.
De Zamentelling van tiendeelige breuken leert ook
de som van eenige opgegeven getallen vinden.