Boekgegevens
Titel: Theoretisch en practisch rekenboek
Deel: II Tiendeelige breuken
Auteur: Schoo, H.; Kroon, F.
Uitgave: Hoorn: Gebr. Vermande, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201970
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch en practisch rekenboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
9. Welk is het verschil tusschen 376,2801 en
198,7906?
10. Zoek nu nog eens het verschil tusschen 91,79056
en 201,3902.
§ 2.
1. Hoeveel is 6,3 — 2,76 en 29,09 — 16,847 P
2. Wanneer van een paal, die 5 el lang is, 3,36 el
boven den grond staat, hoeveel el zit dan in
den grond?
3. Op eene verkooping van land, werden 2 stuk-
ken verkocht, groot 10,80' en 5,3749 bunders.
Hoeveel was het eene stuk grooter dan het
andere ?
4. Een winkelier verkocht van 256,7 pond thee
187,92 pond; hoeveel hield hij nog over?
5. Eene jufvrouw snijdt 12,25 el linnen af van een
stuk, dat 27,5 el lang is; hoeveel houdt zij
nog over?
6. Iemand, die 1864,75 gulden heeft, en 3000 gul-
den moet betalen, hoeveel komt die te kort?
7. Een koopman heeft zekere waren verkocht voor
125 gulden, hij wint 16,25 guldens; hoeveel
hadden'die waren hem gekost?
8. Yan eene plank, lang 6,25 el, wordt 4,76 el
gebruikt; hoeveel el blijft er over?
9. Zoek een getal, dat 906,035 kleiner is dan
1706,03.
TepiucnigTuldigin^.
De Vermenigvuldiging van tiendeelige breuken leert,
even als die der geheelen, het product van twee ge-
tallen vinden.
Regel. Schrijf de beide getallen onder elkander