Boekgegevens
Titel: Theoretisch en practisch rekenboek
Deel: II Tiendeelige breuken
Auteur: Schoo, H.; Kroon, F.
Uitgave: Hoorn: Gebr. Vermande, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201970
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch en practisch rekenboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
3. Een koopman ontvangt eenige partijen koopwa-
ren, wegende: 4,378; 0,92; 6,i73; 8,496;
2,76; 0,83; 6,794; 1,243; 7,685 en 12,37 pond.
Hoeveel pond is dit te zamen ?
4. Iemand verkoopt de navolgende ellen linnen:
28,6; 3,74; 9,86; 75; 6,37; 0,849; 32,74;
6,982; 4,787 en 29,165. Hoeveel el is dit
te zamen?
5. Tel de volgende mudden te zamen: 8,37; 26,48;
9,76; 32,08; 7,92; 16,5; 8,79; 25; 9,46 en
7 25
6. lioeTCel is 25,3; 9,67; 74,8; 36,76; 8,54;
79,7; 46,35; 7,68; 5,9 en 28,36 kan tezamen?
§ 3.
1. Een winkelier ontving in 6 dagen het navol-
gende geld: op den eersten dag 25,08 gulden,
op den tweeden 19,72 gulden, op den derden
36,93 gulden, op den vierden 18,56 gulden ,
op den vijfden 12,75 gulden en op den zesden
dag 142,83 gulden. Hoeveel was dit te zamen?
2. Op eene veiling van landerijen werden 5 stuk-
ken land verkocht, groot: N". 1 — 6,8934;
]Sr°. 2 — 9,0768 ■ N". 3 — 4,7382; N". 4 —
8,9175 en N'. 5 — 3,8626 bunders. Hoeveel
bunders land werden daar verkocht?
3. Een houtkooper verkoopt aan een timmerman
1 plank lang 5,6 el, 2 planken te zamen lang
13,b4 el, nog 1 plank lang 6,85 el, en later 3
jlanken te zamen 17,6 el lang. Hoeveel ellen
lout heeft die timmerman gekocht ?
4. Een koopman heeft 3 pakhuizen; in het eerste
had hij liggen 1264,8 pond koffij, 128,7 pond
thee en 536,4 pond suiker. In het tweede 4379,6.
pond koffij, 85,83 pond thee en 671,5 pond