Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scanScanned page
Bij Höveker & Zoon is mede verschenen:

ƒ 0.35.
» 0.30.
« 0.25.
ƒ 0.45.
r 0.40.
o.srj.
j. DE LIKFDE, Dc 7nensch en de dieren, een leeshoek voor
scholen en huiagezinnen , 1 e deel,
Prijs ingenaaid.
25 Exempl. a
50 » a
2e De^lj Ie stuk.
Prijs ingenaaid
25 Exempl. a
50 11 a
De drie volgende stukken elk voor denktijden prijs.
--Oé schoolvriend, een heshoekje voor de laoxjste klasse,
. 4 Stukjes. a ƒ 0.20.
--Zangstvkjes voor scholen en huisgezinnen, A st.a ƒ0 20.
--Oude Diua. Leesboekje voor de lagere klassen
omar volksscholen ƒ0.20.
--Geschiedenis des vaderlands, 3 dln. f 1.60.
Leesotfoniugen voor kinderen, v-Agens de leerwijze van
P J. PRINSEN, door H. PICAKD :
iG stukje, f — 2e (///ö, ƒ 0.15. — 3e (/ïVo, ƒ0.15.
4e dito, ƒ0.10. — 5c (^ïVj, ƒ 0.10. — 6e rffio, ƒ0.10.
n. PiCARD, yieuwe If^soefeningen of verzameling van
kleine verhalen. Een leesboekje voor de laagste ofdee-
Hng der tweede klasse, 2 stukjes. , a ƒ0.20.
p. j. KLOPPERS. ])e geschiedenis des vaderlands Voorde
Christelijke School............ƒ0.40.
--Bekeken en beluisterd. Een boek voor de midde^fetc
klas..................ƒ Ü.30.
--Klimop, Leesboek voor scbool en huis . « 0.25.
--Lelietjes van dalen, Lcecboek voor school cn huis.
ƒ 0.25.
--Windekelkfi,n. Leesboek voor school en huis. « 0.25.
--Viooltjes. Leesboek vo^r school cn huis , « O 20.
--Leesboek voor school enhuib. 0.20
Bijbelsche geschiedverhalen voor scholen en huisgezinnen,
in tweemaal twee en vijjtig lessen. Uii hei tJooQduit:ich naar
dc 7Se uitqave, O en iV. Testament. Dertiende druk
(91000—105000.) Prijs fO Zb. 100/i'x. o ƒ 0 30.
ii
%
8

O
a
6