Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
jijt gij ook ccn koningslunb,
^ijt gij nlUr mcnsrljcn crinb ,
3po niet uü) hart ben i^ccr licmint,
Sijt gij ccn booe, onbcugenb kinïi.
i
XXX
dk koe, het paakd en de hond.
"Eene Fal^el,
Op zekeren tijd stond eene koe met een paard op de
weide te praten
De koe zeide: ^^Wnt hen ik toch een nuttig dier! Ik geef
den mensch melk. hoter en kaas en 7iog vele andere dingen.'^
Toen antwoordde het paard: hen nog i^eel nuttiger
dan gij, want ik trek roor den wagen, ik draag den mensch
op mijn rug en ik heploeg zijn land.'^
'.•)Dat is mogelijk," zei de koe wederom, iim«rtr ik ved
ioch, dat onze hoer veel meer van mij dan van u houdt "
•i'IIet mocht zei het paard; ^^als de hoer straks
op de vei komt, dan zal hij mij streelen en n laten loopen.'*
ifl\'et omgekeerd,^' zei de koe, ^iwant ik hen veel nut-
tiger dan gij."
Zoo twistten zij heiden met elkander. Onder de hand
kwam de hoer in de wei, met Sultan, die voor hem uitliep.
'.^Ba!" riepen de koe en het paard, mra^ is zulk een
hond toch een gemeen dier. Daar heeft de mensch nu
niemendal geen nut ran. Het eet en drinkt, en slaapt en
hlaft, en anders niet."