Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
XXIX.
de planten en hare wortels.
Op zekeren morgen zat Frans aan het ontbijt. Vader
];i9 een hoofdstuk uit den Bijbel voor, en sprak daarover.
^Kinderen!" zei vader, „het korat maar op het hart aan,
of dat rein is; want het hart is de wortel des menschen."
Toen vader gedaan had met spreken, zei Feans: „Vader
heeft gezegd: het hart is de wortel des menschen. Dat begrijp
ik niet. Wil vader mij dat eens uitleggen?"
„Heel gaarne, lieve jongen!" zei vader. „Ga dan maar
eens met mij mede in den tuin."
Frans sprong op en ging met vader. Vader bracht hem
hij een bed met aardbeien. Daar stonden eenige plantjes,
die gansch verlept waren en geene vrachten hadden.
„Ziet gij wel?" zeide vader, „de overige planten staan
alle frisch en groen en dragen vruchten; maar deze niet.
Hoe zou dat komen ?"
„Ik weet het niet," zeide Frans.
Toen trok vader die planten uit den grond. „Zie," zeide
vader, „onderaan zitten de wortels, en die zijn geheel van
de wormen stukgegeten."
„Aha!" riep Frans, „daarom stonden ook deze plantjes zoo
verlept en zonder vruchten. De wortel deugde niet."
„Juist!" zeide vader. „Als de wortel niet deugt, deugt
ook de plant niet; zij kan geene vruchten geven. Begrijpt
gij nu ook wat ik meende, toen ik zeide: „Het hart is de
wortel des menschen."
„Ja wel," zei Frans, „nu is het mij duidelijk. Als het
hart van den mensch niet deugt, deugt ook de geheele
mensch niet, en hij kan geene goede daden voortbrengen."