Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
12 Cn 6ati scibc: ^it Ijct tceftcn
bc^ brr&anb^/ bat 3;ft geef tu^fcljen .mij en
tu^fcljen ulieben/ en tu^fctjen aïïe ïebenbe
Sieïe/ bic met n i^t tot centaige gctlaclj=
ten.
13 .iBijnen üaag Ijcïi ^fft gegeben in bc
UioïHcn; bic jal jijn tot een tecHcn bc^ bcc^
Donb^ tu^fcïjen .iiaij en tufïfcjjen be aarbc.
14 €n Ijct 3^11 gcfcDicbcn/ aï^ Sfft taol^
ftcn ober be aarbc lijeng/ bat besc boog saï
ge3icn taojben in bc bJoiHcn.
15 (Dan 3al SIft gcbenften aan mijn bcröonb/
'tliiclft t^ tn^frljcn jBtj cn tu^fcljen u/
cn tu'^fcljcn alle ïebenbe siclc ban aïie
bïcci^clj; cn bc taatcren 3ulïcn niet meer
tae3cn tot eenen btocb/ om aïïe bicc^ï-lj tc
bcrbcrbcn.
16 Jtt^ bC3C boog tn be taofficn 3aï 3Ön/
500 5aï 3?ft Ijem aansien/ om te gcbcnUcn
aan tjct ccubiig bcröonb tu^fcl)cn i^ob en
tnsfcfjcn aïïe ïebenbe 3ieïe ban aïïe bïcepclj/
bat op bc aarbc i^.
Als ik den rcgcnl>oog aansclioiiw,
Dan denk ik aan des lleeren trouw,
l»ie de aarde, ofsciioon met schuld belaan,
Kiet weêr door water laat vergaan.