Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
„Ziet gij wel?" zei vader. „Bie regenboog
zegt u, dat de Heere de mensohen niet weêr zal
laten verdrinken, evenals bij den zondvloed.''''
„Hoe dan, vader?" vroeg A d o l f.
„Bat zal ik u zeggen" zei vader, „als wij
thuis zijn; laat ons nu opstaan en gauw naar
huis gaan.
Toen zij thuiskwamen, trokken vader en
A d o l f voort hunne natte kleêren uit. Moe-
der zette koffie, eu toen vader in zijnen leuning-
stoel zat, zeide hij: „Kom, Adolf/ haal mij
den Bi/jbel eens. Nu zal ik u van den regen-
boog voorlezen."
Adolf haalde den Bijbel. Vader sloeg op
Gen. IX : 8—16, en las:
8 ©oojt?' 3ciiïc (!3ob tot J^oacö/ cn tot
Sjjnc soiicn inct Ijcni/ jcggcnbc:
9 jlSaar 3ff{/ jtct/ Ift ricljt mijn ücc&anö
op met u/ cn met nta saaö na n.
10 (Cn met aïlc ïcbcntic sicïc/ bic met u
i^/ ban 'tgcbagclte/ ban 'tbcc/ cn ban al
't gcbicctc bcr aarbc met u: ban allen / bie uit
bc arfte gegaan 5gn/ tot aï Ijct gebierte
bcr aarbc tae.
11 6n 3Ift ricöt mijn bcrftonb op met
u/ bat niet meer alïc blcc^cö ban bc taatc-
ren be^ bïocb^ jaï liiarben uitgcroeib/ cn
bat er geen blocb niccr sgn saï/ om bc aarbc
tc berberbcn.