Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Met de uitgave van dit leesboekje voor de
onderste klasse, hoop ik iets bij te dragen tot
vulling van de groote leemte, die er nog, he-
laas! in ome Christelijke schoollectuur bestaat.
Mijne bedoeling is het op de scholen zoo gebruikt
te zien, dat het boekje de Mensch en de Dieren
zich bij de opvolging er hij aansluit. Misschien
zijn de hier voorkomende stukjes wel wat lang,
weshalve ik ze dan ook meestal in afdeelingen ge-
splitst heb. Ik heb echter gemeend dat deze lengte
ook wederom hare voordeelen aanbiedt. Want
vooreerst is er daardoor meer ruimte voor het-
geen men de intrigue in een verhaal noemt; iets,
dat het kind niet minder dan de volwassene noo-
dig heeft, zal zijne opmerkzaamheid geprikkeld