Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
saï u bat tucf affccrcn/ bjicnbje!" ^en iiaï^
gcnbcn niojgcn ljulbc ï(g bc ücibc soutsaftftcn
inct fponfcn/ cn Icg&c bic op ben C5CI.
„®c/" bacöt bc C5CÏ/ „taat ié bat ccn
licljtc bracljt. ï^ct i^ aï^of ift nict^ op mijn
rug ÖEö'" ^g begon tc fingen cn tc ïiiip-
pclcn/ cn taa^ rcrijt in spn fcbifi.
iCocn i}ij nu aan ïjct öccïfjc fttaam/ ging
ïjij taci?r in Ijct taatcr ïiggcn. 3iBaar nu
tacrbcn bc fponfcn nat/ cn begonnen tc staci^
Icn. Cn toen Ijij nu tacer opftonb/ 0 tace!
taat taaren be fponfen jtaaar getaorbcn.
i|tj0cnb cn sucljtenb liep ï(Ö "u boojt. ^ij
ifon fomttjb^ geen ftap meer boen/ maar ban
flfoeg öem bc ftoopman. 'Zoo fitaam t)ij onber
ïlijgcn en flcunen cn flagen in ïjct borp.
„oD/" bacjjt ïnj/ „al^ ift morgen tacür aan
bc beeft ftom / ga ifi niet tacer in Ijet taatcr
liggen. 3|ft jic nu bat men er altgb flccljt
aftïomt/ al^ men jgn plci^icr tail gaan ne-
men/ op een tijb bat men taerficn moet.
Wie speelt, wanneer hij werken moet,
Die kent zijn waar belang niet goed.