Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
oo
XXV.
de handen üit den zak.
Klaas liep altijd met de handen in den zak. Als
men hem daarheen zag gaan, geleek hij veel op
een pot met twee ooren. Al was het 's zomers nog
zoo heet, Klaas had evenwel de handen in den
zak, alsof het vinnig koud was. Foei! wat staat
dat leelijk!
Vader en moeder riepen wel twintigmaal op een
dag: „Klaas! de hantien uit den zak I" Maar dat
hielp niet. Klaas trok ze er dan wel uit, maar hon-
derd tellens daarna was hij het alweer vergeten.
Eens moest Klaas een pot met rijstebrij naar
eene arme vrouw brengen. De arme vrouw woonde
aan bet andere einde van het dorp. Klaas moest
dien pot met beide handen dragen. Dat vond hij
onpleizierig, want nu kon hij zijne handen niet in
zijn zak steken.
« ¥
*
Toen bij even buiten de deur was, dacht bij:
„Wacht, ik weet wat!" Hij zette <le pot neer en
nam een touw uit zijn zak. Dit touw deed hij aan
den pot. Hij stak zijn hoofd door het touw heen.
Nu hing de pot aan zijn hals, en hij kon de ban-
den in zijn zak steken.
Toen Klaas nu weêr verder ging, bungelde dc
pot aan het touw voor zijn lijf. Daardoor stortte hij
bij eiken stap wal rijstebrij op zijne broek. Nu be-
gon Klaas heel zoetjes voorover te loopen en keek
strak en stijf in den pot. Hierdoor keek hij niet
voor zich uit op den weg. En o wee, toen hij tien
stappen ver geloopen had, struikelde hij over een
steen. Hij viel voorover op den pot. De pot brak