Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
wat hij deed en zeide: „Wat! zulke kleine
jongens al rooken?" Maar Douwe stak de
lange pijp in den mond, stapte permantig de
keuken uit, en dampte als een schoorsteen.
Maar o wee! toen hii vijf minuten gerookt
had, werd hij zoo wit als een doek. Hij
legde de pijp neêr en ging naar buiten. Hij
kreeg zware hoofdpijn, en werd zoo benauwd
dat hij bitter begon te weenen. Vader kwam
bij hem, en hield hem het hoofd vast, en toen
begon Douwe zwaar te braken. Hij was zoo
ziek, dat hij naar bed moest.
Den volgenden dag was Douwe weêr beter.
Toen kwam vader tot hem, en zeide:
„Wilt gij ook eens weêr rooken, Douwe ?"
„Neen, o neen!" riep Douwe. „Die lee-
lijke pijp!"
„Neen," zei vader, „die pijp is niet leelijk,
maar uw dwingen is leelijL Nu hebt gij ge-
zien, dat vader weet wat goed voor u is, beter
dan gij. Als gij niet gedwongen hadt, zoudt
gij niet ziek geworden zijn."
Heeft vader eenmaal neen gezeid,
Dan ijast een kind gehoorzaaniheid.