Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
XXVIII.
douwe dwingdwang.
De kleine Douwe was een rechte dwinger.
Daarom noemde men hem ook Douwe Dwing-
dwang. Als hij iets van vader of moeder
hebben wilde, dat hij niet krijgen kon, dan
begon hij te huilen en te schreeuwen. Als
dat niet hielp, trappelde hij met de voeten
op den grond, en draaide met zijne armen,
gelijk de wieken van een molen. Gewoonlijk
was dan het einde daarvan, dat vader hem
met de roede strafte, en dat hij in den hoek
moest staan.
Op zekeren dag vond Douwe eene tabaks-
pijp in den tuin. Hij liep er mede naar vader,
en vroeg om wat tabak; want nu wilde hij
ook eens rooken, evenals de groote menschen.
„Tabak?'' zei vader, „voor zulk een kleinen
jongen! Daar kan niets van komen!"
„Och toe maar, vader!" zei Douwe, „ik wil
maar een enkele pijp rooken."
„Lieve Douwe," zei vader, „het rooken is
niet goed voor u."
Maar Douwe hield niet op. Hij bad en
smeekte en liep vader overal na om wat tabak.
Eindelijk zei vader: „Komaan, ik zal u
dan maar wat tabak geven."
Nu sprong Douwe op van vreugd. Vader
gaf hem wat tabak. Douwe stopte dat in de
pijp. Toen ging hij naar de keuken, en stak
de pijp aan. De meid zag met groote oogen