Boekgegevens
Titel: De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Deel: 1e stukje
Auteur: Liefde, J. de
Uitgave: Amsterdam: Höveker & Zoon, 19e eeuw *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8002
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201957
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Schoolvriend: een leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
„Ja wel," zei Fredehik. „hier is hij.
Van het brood heb ik een paar sneden gege-
ten, want ik had honger; en hier is het hoek
dat er bij was."
De man zag Frkderik aan, en zeide : „Hebt
gij ook in dat boek gelezen ?"
„Ja, o ja!" zei Frederik! „dat is een
kostelijk boek."
„Zoudt ge daarin wel meer willen lezen?"
vroeg de man.
„Heel graag," zei Frederik, „want alles
wat in dat boek staat is waar."
„Nu, dan kunt gij dat boek houden," sprak de
man. „Maar," voegde hij er bij, "hebt gij mij
zooeven niet gezegd, dat gij honger had?"
„Ja," zei Frederik, „ik ben timmermans-
knecht, maar thans zonder werk. Doch dat
is mijn eigen schuld. Dat heb ik ook in dat
boek gelezen."
„Kom," zei de man, „ga met mij mede.
Zoo gij den Heere wilt dienen, dan zal ik u
werk geven, want ik ben timmerman en heb
een knecht noodig."
Frederik ging met den man mede, en
woonde bij hem in huis. Daar leerde hij veel
in den Bijbel lezen, en zijn baas sprak veel
tot hem over den Heere Jezüs, die zondaren
liefheeft en voor hen gestorven is.
Zoo leerde Frederik den Heere kennen en
dienen. Hij dronk nu geen sterken drank
meer, maar dankte zijn God, die hem den
weg der zaligheid had leeren kennen.